Udfordringer ved stramningen af straffen for tiggeri

Følgende blev sendt NORDJYSKE Stiftstidende, så det kunne bruges i avisen som svar på et læserbrev af Jonas Jakobsen.

 

Så er stramningen for tiggeri kommet til Aalborg og en tigger i Hasseris er dømt til fængsel. Med stigende problemer inden for utryghedsskabende tiggeri har justitsministeren ikke taget den lyserøde fløjlshandske på. Det er ikke regeringen og Folketinget, der ødelægger den ”almindelige” tiggers omstændigheder, det er de utryghedsskabende tiggere.

I læserbrevet af 5. december fra Jonas Jakobsen fremgår den ”nye” tiggerlov som en nedgørelse af mennesker i nød. Jonas Jakobsen introduceres som leder af Kirkens Korshær i Aalborg og jeg er sikker på, at han ved mere om fattiges nød end jeg gør. Jeg kan kun give Jonas Jakobsen ret i, at man ikke bliver mindre fattig af at sidde 14 dage i fængsel. Men det handler om mere end ham den fredelige tigger nede ved stationen, som altid har stået der.

I juni blev indført en skærpelse af straffen for tiggeri (i straffeloven kaldet betleri). Skærpelsen blev fundet nødvendig af Folketinget, da mængden af tiggere er steget og deres opførsel har ændret sig. I sær er det udenlandske tiggere og utryghedsskærpende tiggeri, der er i fremgang. For at løse problemet blev det fundet nødvendigt at skærpe straffen for tiggeri. Skærpelsen er et af flere tiltag, der er taget for at løse problemet.

Jeg vil gerne indrømme, at når jeg ser tiggere, der i høj grad minder om Hus-Forbi-sælgere, føler jeg ikke det er utryghedsskabende. Men det mønster, der udvikler sig i København må på ingen måde sprede sig. Der er nogle, der ødelægger det for de andre. Selvom det længe har været ulovligt med tiggeri, har det tidligere været nok med en advarsel og derefter betinget fængsel. Det er for tiden slut. For at undgå større tilstrømninger af udlændinge uden opholdsgrundlag indførtes en skærpelse af straffen for tiggeri.

Jeg ville ønske, at den nye lovtekst havde inkluderet utryghedsskabende og mulighed for udvisning af udlændinge på baggrund af manglende opholdsgrundlag. Med utryghedsskabende tiggeri mener jeg, at der skal være tale om en frembrusende tigger. Det blev i stedet valgt at tiggeri ved stationer, gågader m.m. blev prioriteret – dommeren må dømme andre skærpende omstændigheder. Muligheden for udvisning af udlændinge burde have indgået i lovteksten. Hvis man er nødsaget til at tigge på gaden, har man ikke det rigtige opholdsgrundlag for at være kommet til Danmark. Det er i og for sig gældende, uanset hvor frembrusende man er. Havde man skrevet de to ting ind lovteksten kunne det ”almindelige” tiggeri formentlig have beholdt sin tidligere straf.

Det blev i lovbehandlingen foreslået, at udlændinge altid bør udvises hvis man blev taget for tiggeri med skærpende forhold. Det mente justitsministeriet dog ikke var muligt set i forhold til vores internationale forpligtigelser. Det er ærgerligt, at vi ikke kan straksudvise folk fra Danmark, når de tydeligvis ikke har et validt opholdsgrundlag. Men vi må forholde os til de forpligtigelser vi har – dem kan vi ikke bare kaste ud af vinduet. Jeg håber på, at der internationalt fremadrettet gives mere frihed til diverse regeringer. Jeg forventer ikke at kunne få lov at brødføde mig af tiggeri i Spanien.

Indtil straffen nedsættes i sommeren 2020 synes jeg vi skal være glade for, at Folketinget har truffet en beslutning, der gør en forskel. Til den tid håber jeg man lettere kan udvise udlændinge, der tigger, da de tydeligt udviser manglende opholdsgrundlag i Danmark. I mellemtiden vil vi se resolutte straffe, der forhåbentlig har den ønskede virkning i det store billede.