Ingen kvaler, staten betaler – den 3. Limfjordsforbindelse

I Konservative har vi et godt samarbejde med Venstre – det er både i kommuner, regioner og i regeringen. Men vi er to forskellige partier, og det ses nu eksempelvis i hvordan vi ønsker den 3. Limfjordsforbindelse finansieret. I Konservative vil vi ikke bruges kommunens penge på motorvej og vi vil ikke have brugerbetaling.

Statens ansvar

Selv efter det lille dyk i registreringsafgift har Danmark vel nok de dyreste biler i verden. Samtidig skal vi betale høj ejerafgift og høje afgifter på brændstof. Det er sådan vi finansierer vores vejnet i Danmark. Det er nationale penge og de bruges til at binde hele Danmark sammen. Motorvej betales derfor centralt fordi det binder Danmark sammen. Man kan komme fra Esbjerg, Svendborg, Vordingborg og Frederikshavn til resten af Danmark. Med den langsomt voksende trafik er der brug fro udvidelser af vores vejnet. Vi er nået til, at de trafikale forhold over Limfjorden omkring Aalborg har behov for et løft – og det er statens ansvar. Det er statens ansvar fordi vi taler om en motorvej, der skal afvikle trafikken mellem Jylland og Vendsyssel. Det handler ikke om at komme fra Nørresundby til Aalborg eller et aalborgensisk prestigeprojekt, men om at komme fra Jylland til Vendsyssel.

Brugerbetaling forbudt

I samme spor skal vi heller ikke acceptere brugerbetaling på den 3. Limfjordsforbindelse. Der skal ikke pålægges en ekstra afgift ved at krydse Limfjorden, heller ikke selvom det er på en ny forbindelse. Det er ikke fordi jeg er imod princippet om brugerbetaling, men den nuværende brugerbetaling ligger i form af registreringsafgift, ejerafgift og afgifter på brændstof. Den ligger ikke på at betale for at køre en tur. Så vidt jeg ved er der kun ét sted i Danmark man betaler for at køre, og det er over Storebæltsbroen. Storebæltsbroen var en massiv investering i dansk infrastruktur, og aflåste en løsning, hvor man betalte for sejlturen. Jeg er personligt imod, at man betaler for at krydse Storebælt, når man ikke betaler andre steder i Danmark. Det afspejles også i min holdning til, at det ikke skal koste noget at krydse Limfjorden.

Der er behov for forbindelsen nu!

Når nu Kristian Andersen fra Venstre ytrer, at forbindelsen skal igang hurtigst muligt så er vi i Konservative enige. Limfjordstunnelen synker og Limfjordsbroen bliver nedbrudt. Vejdirektoratet udskyder vedligeholdelse af vejnettet så meget de kan. Det er en farlig cocktail, der lugter af lange køer, nedbrudt forbindelse mellem Jylland og Vendsyssel, og ineffektiv transport. Den overilede og forhippede holdning om så selv at betale kommer ikke godt igen. Ingen vil takke Aalborg Kommune, man vil bare forvente, at vi betaler mere. Vi skal have den 3. Limfjordsforbindelse nu, men vi skal ikke slå hul i kommunekassen ved at forpligte os til finansieringen. Det er simpelthen for farligt for kommunens budget.