Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget foretager mange valg omkring pleje. Hvad skal vi tilbyde de ældre eller handicappede, baseret på midlerne til rådighed. Men alle de valg der bliver truffet vil jeg holde op i mod ”plejer over papir”. Vi er blevet for gode til at dokumentere ALT. Når vi dokumenterer og rapporterer går tiden fra borgeren.

Notatpligt. Hvis man ikke siger mere, så er det lagt op til den enkelte at fortolke hvor meget dokumentation, der ligger i den pligt. Den registreringsfetich der har taget sin indtog i Danmark må og skal stoppes. Jeg vil gerne illustrere to eksempler på registreringens overhånd.
Til en politisk debat blev jeg af en hjemmeplejer spurgt, hvordan det kan passe, at han skal bruge tid på at registrere brugen af øjendråber på en patient, der hver dag skal have øjendråber. Det er der heller ikke mening med – det kan ikke passe, at det skal tage tid fra patienterne, at sådan noget noteres, så det tager flere minutter, pr. patient pr. dag.
Af ligegyldig information, der skal logges er temperaturen på den mad, der serveres. Køkkenpersonale skal måle temperaturen på eksempelvis flødekartofler inden de serveres. Temperaturen skal skrives ned, så Fødevarestyrelsen kan kontrollere temperaturen. Det er snotdumt, da man kan skrive den ønskede temperatur, uden at det nødvendigvis svarer overens med virkeligheden. Det vigtigste er da, at maden har den rigtige temperatur (formentlig pga. fare for bakterieudvikling).

Vi lever i en verden hvor vi genererer mere og mere data. For det første kræver al den data tid at generere. For det andet kræver det mere og mere specialiseret personale at finde ud af hvad man skal bruge den data til. Men spørgsmålet bør være: ”Er dataen den tid værd, som den kræver?” Det spørgsmål skal al dataindsamling kunne holdes op i mod. Jeg er sikker på, at der kommer flere varme hænder, også uden vi bruger flere penge.