By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget har mange spændende området at lave ændringer inden for. Jeg vil slå ned på trafik og tilgængelighed i mit indlæg. Limfjordsforbindelse, cykelsti og parkering skal være mine prioriterede punkter på denne dagsorden. Jeg har ikke glemt, at der er noget, der eksempelvis hedder Stigsborg – det vil jeg også følge tæt – men jeg har i dette indlæg slået på trafikken.

Jeg har flere gange fortalt hvorfor vi skal have en 3. Limfjordsforbindelse nu. Forbindelsen skal finansieres af staten og der skal ikke være brugerbetaling på overgangen. Forbindelsen skal være en tunnel under Egholm, så vores fantastiske åndehul midt i Limfjorden bevares.
Jeg er ambitiøs på punktet for Limfjordsforbindelse – det er jeg fordi det er et ufattelig vigtigt punkt at være ambitiøs på. En ny Limfjordsforbindelse vil ændre mange lokalområder, og en halv løsning vil i 100 år vise hvordan man med gode ambitioner, dårlig udførsel og vattede politikere ikke opnår gode løsninger. Vi skal have mod til at lave den rigtige løsning vest om Aalborg og under Egholm. Det vil skabe aflastning af den tværgående trafik i Aalborg til og fra motorvejen. Samtidig ødelægger det ikke Egholms natur, når vejen føres under.
Finansiering kommer fra staten, fordi tunnellen binder Himmerland og Vendsyssel sammen. Det er ikke vores kommunes projekt.

I Aalborg skal vi også kigge en ekstra gang på vores cykelstier. Ved at prioritere vores cykelstier kan vi få flere borgere til at gribe jernhesten. Rugbrødsmotoren – hvad end den er suppleret af lidt el eller ej – er den bedste motor der findes. Rugbrødsmotoren giver røde kinder, forhøjet puls, smil på læben og et grønnere miljø. I Aalborg skal vi være bedre til at tale cyklerne op. For langt de fleste af os griber engang i mellem cyklen. Det kan være til bageren, brugsen eller bodegaet.
Har vi ikke sikre cykelstier, cykelparkering eller god afskiltning for cykler, så gider vi ikke tage cyklen. Det er logik jeg forstår. Derfor skal vores cykelpendlerruter (jeg vil hellere kalde dem supercykelstier) afmærkes og afskiltes bedre og de skal have mindre hullet underlag. Vi skal have mere cykelparkering – hvorfor forsvinder cykelstativerne på Nytorv når juletræet sættes op? Cykelstativerne bør rykkes, ikke gemmes væk. Der skal laves bedre cykelsti fra centrum til Aalborg Lufthavn (supercykelsti). Vi skal have en by, hvor man kan cykle til flyet – det er der ikke mange andre der har.

Jeg har talt for cyklisterne, men det opfølges ikke at en forskrækkelse for biler. Bilister er og skal være velkomne i Aalborg. Det skal også kunne ses på parkeringsmulighederne. Du skal ikke være tvunget til at hande i CitySyd, for Aalborg centrum er et fantastisk sted. Du skal ikke være tvunget til at parkere i Nørresundby for at gå over Kulturbroen ind til Aalborg. Det er ikke alle, der kan eller vil gå så langt. Det ødelægger på sigt handlen i Aalborg at vi skærer ned på parkeringspladser.

Trafik og infrastuktur er vigtigt. Jeg vil have fokus på det, også selvom nogle mener det er tørt.