Det største parti i Aalborg til KV17

Her godt en uge efter kommunalvalget har roen sænket sig. De sidste plakater er taget ned fra lygtepælene og vi begynder så småt at fokusere på weekendernes julefrokoster. Jeg fanges dog af tanken om, at lige over en tredjedel valgte ikke at deltage i kommunens demokrati.

“Tænk dig om før du ikke stemmer”

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Økonomi og Indenrigsministeriet kørte en kampagne, der hed ”Tænk dig om, før du ikke stemmer”. Jeg tror ikke på, at 57.537 borgere i Aalborg Kommune var så meget i tvivl, at de undlod at pege på en kandidat.

I teorien kan vi være ligeglade. Pr. 1. januar sidder der stadig 31 i rundkreds i Aalborg Byråd. Men hvad nu hvis de blanke stemmer talte med? Hvad nu hvis de 57.537 stemmer gik til Partiet Uden Stemmer? Forestil dig denne nyhedsmeddelelse.

Partiet Uden Stemmer havde en fremgang på 0,3 procentpoint og sikrede sig i det kommende byråd 11 mandater. Selvom Socialdemokratiet slugte stemmer fra alle andre siddende partier kunne de ikke rokke ved Partiet Uden Stemmers fundament. Uden valgforbund og egentlig politik har Partiet Uden Stemmer haft svært ved at stå stærkt til forhandlingerne om posterne i kommunen. Thomas Kastrup-Larsen er selvsagt borgmester med opbakning fra Enhedslisten og Venstre, da Venstre ikke vil pege på Partiet Uden Stemmer. Partiet Uden Stemmer kunne ikke overses i fordelingen af rådmænd og har fået rådmandsposten for Skoleforvaltningen samt Miljø og Energiforvaltningen.

Partiet Uden Stemmer regner med at have en laissez-faire måde at styre sine to forvaltninger på. Nøjagtig som til deres valghandling påregner man at være meget fraværende. Eksperter udtaler, at det vil være katastrofalt når to forvaltninger kommer til at mangle det politiske bindeled mellem drift og byråd. Forvaltningsdirektørerne efterspørger engagerede politikere til at guide dem i den retning borgerne vil have. Men folket har talt, Partiet Uden Stemmer skal sidde på magten.

Politik er relevant

Jeg tillader mig at være skuffet over, at valgdeltagelsen er så lav, for lokalpolitik er relevant. Der bliver foreslået at vi skal have havnebusser, der krydser Limfjorden, at vi skal have en tredje Limfjordsforbindelse, at der skal være gratis psykologhjælp, at man skal kunne købe enzonesbilletter i bussen, at vi skal have flere parkeringspladser i centrum, og at centrum skal terrorsikres med beton. Der er mange forskellige initiativer og holdninger, lige så mange som der er kandidater.

At man kan være i tvivl og usikker over hvem man vil stemme på, det forstår jeg godt. At der er blanke stemmer er også i orden. Der er også folk, der ikke kan stemme på dagen. Men 33,4% af borgerne i Aalborg valgte ikke at støtte nogen – det er alt for mange. Det er flere end der var stemmer til Socialdemokratiet!
Politikerlede findes, og den er til tider velbegrundet. Men hvis borgerne ikke vil sætte sig ind i politik så kan man som politiker ikke gøre noget.

Søg indsigt og find din holdning

Befolkningen skal følge mere med i politik. I stedet for kun at læse overskriften på BT og Ekstra Bladet, så skal man læse sin lokale avis. Ikke nødvendigvis hver dag, men vi skal læse hele artikler. Læse den der brødtekst som kan være lidt lang. Det er her hvor pointen forklares og holdninger kommer frem. Der præsenteres begreber som virkeligheden og praktiske løsninger til reelle udfordringer kommer til udtryk. Det er i brødteksten demokratiet ligger, hvor politikerleden smuldrer fordi politikere generelt IKKE er snyltere, der nasser på statskassen ved at lave et pyramidespil med skattekroner som de skummer til sig selv. Oftest er en politiker en, der brænder for at gøre Danmark bedre. Han har holdninger og ligesom alle andres holdninger kan han ikke få sin holdning 100% igennem. Med over 5 millioner indbyggere i Danmark kan vi ikke få alle 5 millioner holdninger stemt igennem, vi må finde et kompromis. Når vi læser brødteksten i avisen skal vi tage vores sort-hvis-briller af og se, at vi her finder kompromisser. Brødteksten er trykt sort på hvidt – du skal selv finde frem til hvilke farver du ser.

Jeg ser grønne farver. Når jeg læser avisen, indlæg eller bøger så kommer teksten igennem mit mørkegrønne filter. Hvilket filter har du? Det er der et sted, det er vigtigt for mig, at du finder dit filter, også selvom det er blåt, men helst ikke alt for rødt 😉
Du gør en forskel for demokratiet – også når du ikke stemmer.

Fordeling af mandater i Aalborg Byråd efter KV17

Fordeling af mandater i Aalborg Byråd, hvis Partiet Uden Stemmer fik alle stemmer, der ikke blev afgivet til andre.