Debatmøde om forsvaret på Aalborg Kaserner

En meget spændende aften med et tre timers langt program om forsvaret har næsten affødt flere spørgsmål end det afklarede. Jeg fik dog besvaret et meget centralt spørgsmål: “Hvem er forsvarets parti”, svaret var Det Konservative Folkeparti.

På Aalborg Kaserner var planlagt debatmøde om forsvaret under titlen: Dansk forsvar i ubalance!? Mødet blev arrangeret af Folk & Sikkerhed. Lektor ved Forsvarsakademiet ph.d. Jeppe Plenge Trautner og formand for Folk & Sikkerhed oberstløjtnant af reserven P.M. Andersen åbnede med to interessante oplæg.

Tilsammen indeholdt oplæggene mange informationer, og var meget kritiske over for det nuværende forsvar. Sammenlignet med Finland har Danmark ca. samme befolkning og samme forsvarsbudget, men finnerne har ca. en halv million soldater de kan aktivere på 30 dage, i Danmark har vi maksimalt 3.000. Så har vi selvfølgelig hjemmeværnet, der vurderes til 13.000. I forhold til materiel, så kan vi for eksempel sammenligne kampvogne med finnerne – 200 imod 30 (gæt hvem, der kun har 30, for det er ikke finnerne). Jeg vil ikke argumentere for, at vi skal have så mange soldater. Men det er utroligt, at de får så meget mere for deres penge end vi gør i Danmark – i forhold til kampsoldater og kampvogne. I argumentationen kom, at vi i Danmark har mange gamle soldater. Vi er altså i Danmark meget erfarne… det kan samtidigt sammenholdes med, at der er flere officerer og befalingsmænd tilsammen som der er menige. De sidste fakta kunne tyde på, at vi i Danmark har en mobiliseringshær, altså en hær, der hurtigt kan rekruttere tidligere tjenestegørende soldater. Det er bare ikke tilfældet, for det er blevet nedlagt med et tidligere forsvarsforlig.

Vi har samtidig et værnepligtssystem, der til forveksling ligner et højskoleophold betalt af staten, hvor politikere forsvarer det med Forsvarets hvervegrundlag. På fire måneder bliver du ikke soldat, du kan ikke indgå i en enhed efter fire måneder. Derfor bliver værnepligten udelukkende til rekruttering. Det er ikke muligt at ringe til en tidligere værnepligtig og sige: “Lokummet brænder, Danmark har brug for dig, stil ved den nærmeste garnison.” Det kan ikke lade sig gøre fordi loven ikke længere tillader det (udsagn fra Søren Gade, Venstre) og fordi den værnepligtige ikke nåede at få en funktionsuddannelse. Folk & Sikkerhed mener der skal oprettes en fleksibel reserve bestående af værnepligtige, der for nyligt er hjemsendt.

Det var så oplægget til debatten blandt tre politikere: Søren Gade (V), Bjarne Laustsen (A) og Bent Bøgsted (O). De er alle medlem af Folketinget. Jeg vil starte med at sige, at Det Konservative Folkeparti manglede i debatten, et ambitiøst forsvarsparti. Søren Gade er realist, og jeg sympatisere med hans analyser, men jeg mener han har giver op på forhånd. Søren Gade tror på, at han skal fylde 200 før Danmark når 2% af BNP til Forsvaret. Måske har han ret, måske når vi det aldrig. Men kampen må aldrig anses for tabt. Vi skal “betale vores forsikring”. Den argumentation har to ben at gå på. 1) Den helt åbentlyse, det blev vi enige om i NATO, at vi alle gør, derfor gør vi det. 2) ved at bruge 2% sikrer vi ikke bare, at NATO hjælper os, vi har samtidig bedre mulighed for at sikre os selv. Det er utopisk at tro, at vi når 2% i efterårets forsvarsforlig, det forstår jeg godt. Men der skal heller ikke gå 150 år Søren Gade! At Søren Gade ikke tror der er politisk vilje til de 2% understreges af Bjarne Laustsen. Socialdemokraten vil ikke måles på andel af BNP, han vil måles på indsats. Det er sjovt, når hans tidligere formand og daværende statsminister i Wales bakkede op om en aftale hvor målet blev sat som 2% af BNP. Er det fordi man kan løbe fra løfterne, når man ikke sidder på statsministerposten længere?! Bent Bøgsted smider ind i debatten, at han vil øge forsvarsbudgettet ved at fordoble antallet af værnepligtige – de kan bruges til rekruttering. Det er dejligt, at han vil bruge penge, men chefen for specialoperationsstyrkekommandoen kommenterede prompte. I min frie fortolkning var svaret: “Vi har ikke brug for at få flere igennem kolbøttefabrikken for at finde de profesionelle soldater”. Personligt vil jeg hellere have dobbelt så lang værnepligt. På den måde kan den værnepligtige efter introduktion/indoktrinering funktionsuddannes. Det er ikke det samme at være mortersoldat, maskingeværsskytte, logistikkører, signalmand, kontorhjælper eller en af de andre soldaterfunktioner Forsvaret byder på, derfor skal man funktionsuddannes.

Pengene kan gavne mange steder i forsvaret. Jeg har ikke engang berørt Beredskabet, der ligger under forvsarets ministerium. Vores samfund bygger på den ro og sikkerhed vi har i Danmark. Derfor er velfærd og Forsvarsidgifter ikke modsatrettede. Forsvaret og politiet er fundamentet vi bygger vores velfærd på. Fundamentet er som i ethvert byggeri det mindst sexede. Det er ikke det, der ses udefra og det er ikke det, der indrettes pænt. Det ligger i jorden, ude af syne. Det støtter konstruktionen, men uden vi tænker over det. Lige nu misvedligeholdes Danmarks fundament. Islamister får lov at udvikle netværk, der angriber os i Europa. Der er konstant trusler om cyberangreb, selv forsvaret er for nyligt blevet hacket! Spændingerne mellem Europa og Rusland forværres, imens EU og NATO ikke står så stærkt som de burde.

Vi har brug for en oprustning af forsvaret, fordi der er blevet nedrustet alt for længe. I Konservative vil vi give dig den oprustning fornuftigt og hurtigt.