Flagdag 2018

Hvorfor tog du afsted? Det er et spørgsmål jeg tit møder når jeg fortæller, at jeg har været udsendt. Jeg tog afsted, fordi det er mit job. Måske er du sygeplejerske, murer, bogholder eller kommunikationsmedarbejder, jeg er soldat.

Jeg blev soldat, fordi jeg ville mere end min værnepligt. Jeg var ikke færdig – jeg var jo ikke engang rigtig begyndt. Jeg vidste hvad der ventede som soldat. Der ventede kammeratskab / korpsånd, struktureret tjeneste, hård og realistisk uddannelse, personlig udvikling og vigtige opgaver. Det med at vi løser vigtige opgaver er en stor del af min opfattelse af tjenesten i forsvaret. Kammeratskab, struktur og realisme i uddannelsen er vigtige for at vi kan løse vores krævende opgaver. Opgaverne i forsvaret er vidt forskellige, men formålet er det samme. Vi skal skabe eller sikre ro i verdens brændpunkter. Vi er det udførende led i Danmarks aktive udenrigspolitik. Jeg er glad for de tætte venskaber, jeg har fået gennem forsvaret. Jeg er glad for at have en arbejdsplads med jobsikkerhed, og hvor vi prøver at strukturere dagens opgaver. Jeg er glad for den personlige udvikling, jeg har fået gennem min uddannelse som soldat. Men jeg er kun soldat, fordi mit moralske kompas stemmer overens med vores udenrigspolitik. Jeg tog afsted fordi det gør en forskel. Vi i Danmark sender kun soldater ud for at sikre sikkerhed og frihed. Vi vil ikke udvide vores grænser. Vi vil ikke besætte for at regere. Vi vil standse tyranni.

I sommer læste jeg et citat fra den skotske erklæring om selvstændighed, som fangede mig: ”For we fight not for glory, nor riches, nor honours, but for Freedom alone, which no good man gives up except with his life.” I citatet tales der om en frihedskamp i eget land. Som dansk soldater har jeg deltaget i andres kamp for frihed. Personligt har jeg ikke kæmpet for frihed – for ikke alle soldater har haft kampopgaver. Men vi har alle været klar til at skabe sikkerhed, og dermed frihed – også gennem kampe. Jeg tog ikke afsted for hæder, jeg tog ikke afsted for rigdom, og jeg tog ikke afsted for ære. Jeg tog afsted for at hjælpe med at skabe sikkerhed og frihed.

Men jeg er stolte af, at Danmark har lavet en flagdag for os, der tog afsted. Jeg er stolt af, at Danmark officielt siger tak.  Jeg er glad for at vi takkes for vores internationale tjeneste og vores indsats. Jeg er glad for, at I også påskønner vores pårørende. Dem, der blev herhjemme, med afsavn og uro i maven. Jeg er glad for, at der denne dag holdes mindegudstjeneste for dem, der betalte den højeste pris. Jeg er glad for, at der denne dag bliver tænkt over, hvordan vi bedst kan støtte vores sårede soldater. For en soldat kender værdien af fællesskab, og en soldat kæmper for fællesskabet. Derfor er det heller ikke sjovt at hænge efter, blive trukket af gruppen, og være den der ikke kan bære sin egen vægt. Det er et stort nederlag for en soldat. Jeg er glad for, at der er en dag hvor det er særligt prioriteret at se på denne problemstilling.

Jeg tog afsted fordi jeg tror på sikkerhed og frihed – og jeg vil tage afsted igen.