Veteraner har ikke højere risiko for langtidsledighed

I Forsvarsavisen nr. 2 af 2017 kan man på forsiden læse en af de gode nyheder. En undersøgelse af danske veteraner fra den første Golfkrig (krig i start 90’erne i Kuwait og Irak) ikke har højere risiko for langtidssygefravær end undersøgelsens kontrolgruppe.
Undersøgelser fra USA viser en anden tendens, hvor flere veteraner fra samme krig har været nødt til at gå på førtidspension.

Der er i den korte artikel et aber dabei. Veteranerne tager mere medicin mod angst og depression end kontrolgruppen. Jeg vil vælge at fokusere på det positive, at med medicinen kan veteranerne undgå langtidssygefravær. Sammenholdt med dataene fra USA kan det måske betyde, at vi er bedre til at håndtere vores veteraner. Om det er pga. bedre screening inden udsendelse, bedre forebyggelse af PTSD eller måske bedre modtagelse hjemme i Danmark siger artiklen ikke noget om.
Det viser dog klart, at i Danmark passer vi på vores veteraner, og vi har gjort det længe.

Det betyder ikke, at vi er færdige med at optimere arbejdet med veteraner. En veteran er en soldat, der har kæmpet for demokrati og frihed. En veteran kan få ar på sjælen. Vi har en forpligtigelse til at forbedre vores håndtering af mennesker, der har det svært fordi de tog en tørn for holdet.