Veteranindsatsen i Aalborg Kommune

På Viborg Kommunes hjemmeside kan man læse, at de fra i morgen øger deres indsats for veteraner ved at ansætte endnu en veteranstøtteperson (link). Det er rigtig godt, at Viborg kommune er fuldt ud bevidste om, at de har ca. 1300 veteraner boende inden for deres kommunegrænse.
På kommunens hjemmeside er det også tydeligt at se, at de virkelig gør noget for deres veteraner. Under fanen “Job og ledighed” er feltet “Indsats for veteraner og pårørende”, hvor der er VeteranNYT, information om støtte og tilbud, samt hvad veterankoordinatorens opgaver er. Man kan se, at der både arrangeres veteran- og pårørendecafé, der begge er hver anden uge. Desuden er der særlig indsats for veteraner med PTSD både med kursus og netværk.
Viborg skilter endda med “Jobordning for veteraner”, der blev indført d. 1. januar i år i hele Danmark. Jobordningen åbner for en jobpræmier på 50.000 kr. til virksomheder, der ansætter veteraner, der ellers har været på kanten af arbejdsmarkedet.

I Aalborg har vi også en veterankoordinator. Han er imidlertid placeret ved Sygedagpengehuset og kommer derfor under kategorien “Sundhed og sygdom”.
Personligt synes jeg det har en helt anden klang, at man placeres under kategorien sundhed frem for beskæftigelse. Tanken om dette har formentlig være god, men jeg synes nu ikke nødvendigvis en veteranindsats kun bør handle om de syge. Det handler også om alle de raske veteraner vi har i byen, som er med til at dreje hjulene, efter at have gjort en indsats i det store udland. Det handler om, at nogle af de oplevelser som giver PTSD for soldater kun kan deles med andre, der har været i de samme situationer. Det handler om, at pårørende kan have svært ved, at deres nærmeste er langt væk i et fremmed og fjendtligt land.
Ligesom Viborg bør Aalborg Kommune også have arrangementer, hvor veteraner (og pårørende) er særligt inviterede. Aalborg skal også gøre opmærksom på, at veteraner på kanten af arbejdsmarkedet kan ansættes med en gevinst. Aalborg kunne vise hvilke aalborgensiske forretninger, der giver veteranrabat – for at fremme privates initiativ til at støtte veteraner.
Har kommunen penge i overskud kan disse gives til veteranstøttende arrangementer. Det kan eksempelvis være støtte en veterankoncert eller projektet “Team Veteran”, såfremt en fra Aalborg Kommune deltager.

Aalborg er en kaserneby. Vi huser et regiment, der støtter kampen uden for Danmarks grænser. Der er ingen mission uden Trænregimentet eller Militærpolitiet, hvilket selvfølgelig afføder mange veteraner. Det vurderes, at én ud af seks veteraner får problemer på grund af oplevelser fra udsendelser. Så er der fem ud af de seks, der ikke vurderes at få problemer.
Jeg mener derfor, at der skal være tilbud til de veteraner, der har brug for en hånd, og så skal der være synlighed om de aktiviteter, der er i Aalborg Kommune for alle veteraner. Jeg tror på, at der er flere tilbud/aktiviteter end kommunen skilter med – men der kan sagtens arrangeres flere.