En stærk grunduddannelse

Jeg mener det er meget vigtigt, at vi i Danmark tilbydes de bedste uddannelsesmuligheder. Det er desuden vigtigt at starte med et godt fundament - en god grundskole.

Jeg mener, at enhver bør have en god grunduddannelse med i bagagen. Jeg mener, at man med mange basale færdigheder, er bedre rustet til at fungere som menneske.
Det at kunne skrive og regne er ikke svært at lære elever. Men at kunne analysere hverdagen til matematik og kunne kommunikere er langt sværere. Det kræver en stor baggrundsviden og -forståelse for vores omverden. I grundskolen skal man starte en forståelse for, at de forholdsvis simple ting vi lærer i skolen, dem kan man bruge i den virkelige verden.

Når man er god til diktat har man vist, at man kan stave. Det betyder ikke nødvendigvis, at man kan kommunikere. De sociale medier har bragt mange eksempler frem på folk, der ikke kan udvise empati eller respekt for medmennesker. Det viser sig især på sociale medier med dødstrusler og argumenter som: “Du er bøsse, hvis du synes sådant noget”.
Kun ved undervisning i forskellige fag og kobling herimellem lærer vi, hvad andre mennesker er for noget. Andre mennesker, der ikke er os, der ikke har haft samme opvækst som os. I religion lærer vi om vores de verdenssyn vi ser omkring os. Prøver at sætte os ind i hvilke værdier og sædvaner man har baseret på religion. I historieundervisning lærer vi om, at demokrati er en styreform pøblen kæmpede for med blod, sved og tårer – i dag kaldes de borgere. I samfundsfag lærer vi om de politiske ideologier, der former de danske partier.
Ved at bringe vores forståelse for verden omkring os i spil, kan vi kommunikere med og til andre. Hvis man eksempelvis kalder Danmark for et fascistisk land, så kan man meget vel stave rigtigt og bruge lange, svære ord. Men ens argumentation bliver formentlig ufattelig tynd, når man skal prøve at kringle sig uden om, at der i Danmark faktisk er en sund demokratisk procedure. En veluddannet grundskoleelev vil i højere grad forstå, hvordan tingene hænger sammen, og basere sine holdninger på et oplyst grundlag.
Jeg er interesseret i, at vores grundskoleelever ved hvad empati er. De skal have nok i rygsækken til at kunne sætte sig ind i andres sted. Det kræver baggrungsviden, og interaktion med andre mennesker – gennem litteratur, tale og oplevelser. Jeg tror på, at det er grobunden for et godt demokrati.

Matematik er nødvendigt i en verden, hvor vi har en verdensomspændende fællesvaluta – penge. Matematik kan bruges til meget mere end penge om handel! Men vi stadig at folk hopper i fælderne af ting, der kan købes her og nu med ufattelig dyr finansiering. Pr. 1. juni 2016 var næsten en kvart million danskere registreret i RKI, de skyldte i gennemsnit 69.000 kr. Det er vigtigt at vores unge mennesker lærer at se den logiske sammenhæng mellem privatøkonomi og matematik. Det er ikke matematik på højt niveau, men det er brugbart. Jeg hørte den anden dag om en tiende klasseselev, der skulle lave et budget. Det er nøjagtig det matematikundervisning kan gå ind og underbygge.
I samme ombæring kan eleverne også stilles dilemmaer af mere etisk karakter. Eleverne kan sagtens bruges matematik til analyse, hvor de bagefter skal forholde sig til deres eget verdenssyn. Eleverne udpeges til sygehusbestyrelse og tildeles 150 millioner kroner til hospitalet. Bestyrelsen kan enten give det til hjerte-kar-operationer eller knæoperationer. Operationerne koster noget forskelligt og har forskelig succesrate. Eleverne lærer i sådanne situationer, at kvantitative analyser ikke nødvendigvis giver et svar, men bare præcise oplysninger. Noget, der eksempelvis kan modarbejde tendenser til Excel-krigere/-slaver.

Jeg ser det som den største selvfølge, at vi skal have en god grundskole. Det der læres skal slå rod i virkeligheden, skolebænken er grundlaget for at vi lærer noget, men det er koblingen til virkeligheden, der gør os til gode borgere i samfundet. Jeg er selv glad for at have været på lejrskole, hvor vi så rundkirker på Bornholm, sejlede med skonnerten Fylla og var i historiske Berlin. I samfundsfag var vi med vores skoleleder med til en retssag og i et åbent fængsel. Jeg har været i brobygning på et gymnasium, på murer- og bageruddannelse. Jeg var i praktik på TV2 og ved Garderhusarregimentet. Der skal ske samspil mellem det vi lærer og praktik.